درمورد پارتیشن ضد حریق چه میدانید ؟

درمورد پارتیشن ضد حریق چه میدانید ؟

پارتیشنهای ضدحریق دراسم و کبریرها هم استفاده میشود . ارتفاع دیوارهای پارتیشنهای ضدحریق تا 12 مترقابل افزایش می باشد و دیوار باضخامت کمتر از استاندارد و ارتفاع بیشتر از 4 مترقابل سفارش میباشد.

مقدمه ای بر پارتیشن ضد حریق :
پارتیشن ضد حریق پارتیشنی می باشد که قابل آتش سوزی نیست. امروزه استفاده از کلسیم سیلیکات در پارتیشن ها باعث شده که از حریق گرفتن آن ها جلوگیری شود. پارتیشن های ضد حریق با عایق بندی مناسب در بیشتر مکان ها کاربرد فراوان دارند.پارتیشن ضد حریق علاوه بر این خصوصیتش ضد کپک نیز می باشد. ارتفاع دیوار پارتیشن های ضد حریق به 12 متر تا ضخامت های مختلف قابل سفارش اند. علاوه بر این ها می توان به ضد آب بودن این پارتیشن ها اشاره کرد. مقاومت يا محافظت دربرابرحريق درپارتیشن ضدحریق به اين معناست که،آتش سوزی را که در قسمتی ازساختمان ايجادشده درهمانجا کنترل نموده و با به حداقل رساندن خسارت، مانع ازنفوذ آتش به بخش های ديگر ساختمان گردد. دراين صورت افراد میتوانند بسرعت وبطورامن محل را ترک نمايند

متریال مورد استفاده در پارتیشن ضد حریق:

از مهمترین مواد موجود در پارتیشنهای ضدحریق، کلسيم سيليکات می باشد که فاقد هرگونه مواد آزبستی می باشند.

مزایای استفاده از پارتیشنهای ضدحریق :
سبکی آنها
مقاومت در برابر حریق
ضدآب بودن آنها
ضد کپک
ضد بید و حشرات موذی

درمورد پارتیشن ضد حریق چه میدانید ؟
درمورد پارتیشن ضد حریق چه میدانید ؟

اجرای پارتیشن بندی ضدحریق :
اجرای این پارتیشن ها بسیارآسان میباشد. شایان ذکر است که پارتیشنهای ضدحریق دارای زمانهای متنوع دربرارحریق تا 4 ساعت میباشند. اجرای پارتیشنهای ضدحریق حاوی نکات مهمی میباشد مانندرعایت کردن فاصله نصب ناودانیهای اهنی از یکدیگر و مقدار پشم سنگ استفاده شده بادنیسته وضخامت مشخص وپیچهای که جهت نصب به آنها نیازمی باشد. پارتیشنهای ضدحریق دراسم و کبریرها هم استفاده میشود . ارتفاع دیوارهای پارتیشنهای ضدحریق تا 12 مترقابل افزایش می باشد و دیوار باضخامت کمتر از استاندارد و ارتفاع بیشتر از 4 مترقابل سفارش میباشد.

این پانل ها در ضخامت های مختلف اجرا و استفاده می شوند به همین دلیل نسبت به سایر محصولات ضد حریق فضای بیشتری را اشغال می کنند و دارای محدودیت های اجرایی می باشند . همچنین در مواردی که نیاز به حفظ شکل ظاهری است و یا محدودیت در فضا وجود دارد انتخاب مناسبی نیستند . استفاده از این محصولات یکی دیگر از روش های حفاظت سازه های فلزی ، همچنین داکت ها، سقف ها، کف ها و دیوارها میباشد.

موارد استفاده از پارتیشن های ضد حریق:
در فضاهای داخلی فضاهای مسکونی , اداری و به طور کلی پارتیشن بندی در تمام فضاهای ساختمانی کاربرد دارد.